בית אמות, פארק טק, בגין 5, בית דגן

בית אמות פארק טק - בית דגן