ניהול מתחמים משולבים

בשנים האחרונות אנו עדים למגמה של, שילוב של מסחר, מגורים, מלון, משרדים, ואף שירותים לקהילה כדוגמת גני ילדים ובתי ספר.

לנתון ניהול ניסיון רב בניהול מתחמים משולבים, אנו מתפקדים כגורם מתווך, מגשר ומאחד בין האוכלוסיות השונות, תוך מתן מענה הולם לצרכים המשתנים של כל אוכלוסיה.

לנתון יש מתודולוגיה סדורה הכוללת מיפוי צרכים של כל המשתמשים, הכנת פרוגרמת ניהול, נהלי בניין ותקנונים.